Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu Hakknda Bilgilendirme

 

 

Bu belgeyle, Siyahkalem Mhendislik A.., KY Zekeriyaky ("Siyahkalem") tarafndan kampanyalar, aratrmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama balklar altnda ve bunlarla snrl olmakszn sunulan frsatlar, hizmetler vb. yararlanabilme amac ile tarafnzca ak veya rtl olarak verilen ve/veya daha nceden verilmi olan kiisel bilgiler dhil ancak bunlarla snrl olmakszn her nevi kiisel bilgilerin (zel nitelikli kiisel veriler de dahil olmak zere), Siyahkalem tarafndan toplanmasna, ilenmesine, saklanmasna, kullanlmasna, analiz edilmesine, raporlanmasna ve ayn amalara ynelik olarak aada belirtilen Trkiye'deki ve yurt dndaki nc kiilere aktarlmasna/paylalmasna (birlikte "lenme" olarak alnacaktr), 6698 sayl Kiisel Verilerin Korunmas Kanunu ("6698 Sayl Kanun") uyarnca muvafakat etmi ve izin vermi bulunmaktasnz. 6698 Sayl Kanun'un 10. ve

11. Maddeleri kapsamnda, kiisel verilerinizin ilenip ilenmediini renme,

 

ilenmise buna ilikin bilgi talep etme, ilenme amacn ve bunlarn amacna uygun kullanlp kullanlmadn renme, yurt iinde veya yurt dnda kiisel verilerinizin aktarld nc kiileri bilme, kiisel verilerinizin eksik veya yanl ilenmi olmas hlinde bunlarn dzeltilmesini isteme, mevzuatta ngrlen artlar erevesinde kiisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, dzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarna dair kiisel verilerinizin aktarld nc kiilere bildirilmesini isteme, ilenen verilerinizin mnhasran otomatik sistemler vastasyla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya kmasna itiraz etme ve kanuna aykr olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas hlinde zararn giderilmesini talep etme haklarnz bulunmaktadr.

 

 

 

Haklarnz aadaki iletiim kanallarndan bize ulaarak kullanabilirsiniz.

 

 

 

+90 216 520 02 60 /

kvkkbasvuru@siyahkalem.com

KEP Adresi: siyahkalem@hs01.kep.tr

 

 

 

Kskl Mah. Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi G Blok

Kat:1,2 D:3,4,5,6

34692 skdar / stanbul / TRKYE


Kiisel verilerinizin ilenmesine izin verdiiniz nc kiiler aadakiler ile snrldr:

 

Siyahkalem'e rn ve hizmet tedarik eden firmalar (lojistik, teknolojik ve teknik destek, ar merkezi)

Siyahkalem ile ticari ilikisi bulunan firmalar

Siyahkalemin pazarlama faaliyeti kapsamnda alt firmalar (PR ajanslar, Sosyal Medya irketleri, Google ve benzeri firmalar, pazar aratrmas irketleri)

Farkl lkelerde bulunan Siyahkalem Mhendislik Grup irketleri ve EmlakKonut GYO A..

Siyahkalemin ilettii markalarn asli hak konumundaki kii ve kurulular

 

 

Verileriniz yukarda belirtilenler ("Veri Alanlar") dnda nc kii veya kurulularla paylalmayacaktr.

 

 

 

Bu bilgiler sadece Siyahkalem'in ve szleme ilikisi iinde olduu Veri Alanlar'n hizmet kalitesini arttrmak, mteri memnuniyetini salamak, yeni rn ve hizmetler bakmndan sizleri bilgilendirmek, sizlere uygun hizmet anlay, avantaj ve kampanyalar yaratmak, size zel reklam, sat, pazarlama faaliyetleri gerekletirmek ve dier size zel hizmetleri sunmak amac ile kullanlacaktr.


 

Paylam olduunuz bilgiler ve grme kaytlar, kiisel verilerin korunmas konusunda ilgili mevzuata uygun hareket eden nc kiilerle, 6698 Sayl Kanun'un belirlemi olduu erevede, yalnzca ihtiya durumunda, gerekli lde ve ancak mevzuatn izin verdii ve zorunlu tuttuu snrlar dhilinde paylalacaktr.

 

 

 

Siyahkalem Mhendislik Sanayi ve Ticaret A..

 

 

 

Kskl Mah. Alemda Cad. No:60 Masaldan Merkezi G Blok

Kat:1,2 D:3,4,5,6

 

34662 skdar / stanbul / TRKYE